Pravidla TS3 - Uživatel teamspeaku se připojením na server zavazuje k níže uvedeným pravidlům:

Všeobecné
 • • Uživatel je povinnen respektovat ostatní hráče, kteří zde jsou kvůli tomu aby si "pokecali".
 • • Uživatel nepropaguje svým nickem či svojí description žádné cizí projekty (ani jiným stylem).
 • • Nick uživatele nesmí obsahovat sprostý, urážlivý, provokativní či rasistický motivovaný podnět (tento bod se týká též i descriptionu či avataru uživatele).
 • • Uživatel je povinnen respektovat rozhodnutí správy serveru.
 • • Uživatel nesmí cíleně spamovat ostatní uživatele formou PM či "Poke"
 • • Uživatel nesmí rozesílat odkazy s lekacím, urážlivým či erotickým obsahem.
 • • Uživateli je zakázáno používání měničů hlasů s cílem provokace.
 • • Uživatel nesmí spamovat log serveru formou přechodu mezi místnostmi, editací místnosti či změnou jména.
 • • Uživatel nesmí zneužívat "Podporu" místnosti pro své osobní potěšení a zábavu.
 • • Uživatel se nesmí vydávat za členy teamu, youtubery, streamery, významné osobnosti či premium uživatele.
 • • Uživatel nesmí oslovovat členy Admin týmu, youtuberi a ostatní hráče občanským jménem, od toho mají herní NICK.

 • Místnosti
 • • Uživatel nepropaguje žádné cizí projekty za pomoci jména místnosti či jejího descriptionu.
 • • Jméno, či description místnosti nesmí obsahovat sprostý, erotický, urážlivý, rasistický a nacistický text.
 • • Vedení portálu může vstoupit do místnosti bez dotázaní Majitele mistnosti.

 • Práva uživatele:
 • • Uživatel má právo požádat o zabanování uživatele, který ho obtěžuje něčím co je v rozporu s pravidly.
 • • Uživatel má právo požádat o změnu majitele místnosti v případě že prokáže její vlastnění.
 • • Uživatel má právo žádat vysvětlení kicku, případně banu (ban nebo kick nemusí být udělený jemu), (Pokud mu nebude vysvětlení podáno, má právo žádat o unban).
 • • Uživatel má právo podat stížnost na chování jakéhokoliv člena teamu.
 • Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 4.10.2017 a Vedení serveru NCGames.cz si vyhrazuje jakoukoliv změnu pravidel.

  Hráč připojený na serveru NCGames.cz souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

  Poslední úprava pravidel proběhla dne 24.02.2018 o 12:09